Home Credit Vietnam
Vui lòng điền mẫu ứng tuyển và đính kèm hồ sơ
 • Thông tin cơ bản
  Tên (Ví dụ: Thuận) (*)
  Họ & tên đệm (Ví dụ: Nguyễn Văn) (*)
  Ngày tháng năm sinh (*)
  Địa chỉ thư điện tử (*)
  Giới tính (*)
  Điện thoại di động (*)
  Địa chỉ thường trú
  Số nhà, đường (*)
   
  Tỉnh/Thành phố (*)
   
  Quận/Huyện (*)
   
  Phường (*)
  Bạn đọc thông tin tuyển dụng của chúng tôi lần đầu tiên ở đâu? (*)
  (Thông tin bạn cung cấp rất quan trọng trong quy trình tuyển dụng của Home Credit Vietnam. Vui lòng chọn một kênh chính xác dưới đây)
  Khu vực ứng tuyển 1
  Tỉnh/Thành phố (*)
   
  Quận/Huyện (*)
  Khu vực ứng tuyển 2

 • Hồ sơ chi tiết
  Từ ngày
  Đến ngày
  Công ty làm việc gần nhất
  Chức danh công việc gần nhất
  Đính kèm hồ sơ ứng tuyển
  Vui lòng chọn file có định dạng *.doc, *.docx, *.pdf và file không được vượt quá 5MB
  Đính kèm hình
  Vui lòng chọn file có định dạng *.png, *.jpg, *.jpeg và file không được vượt quá 5MB
  Mã xác nhận (*)
  CAPTCHA

Lost connection! Please refresh the page.